Dimenzije: 300 x 100 x 100 cm.

Skulptura Plesačica odabrana je na javnom natječaju za mlade umjetnike u okviru Parka skulptura Aquarius na Jarunskom jezeru u Zagrebu koji je žirirao akad. kipar Ivan Kožarić. Ujedno je bila i moj diplomski rad na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Skulptura je izvedena procesom recikliranja kartonske ambalaže za jaja, oslanjajući se na ideje arte povera. Upotrebom potrošnog materijala suptilno sugerira na sveopći komercijalizam suvremenog društva, te kroz sofisticirani plesni pokret figure zatočene u plesnom kavezu vuče paralelu između subkulture noćnog života kluba ispred kojeg je skulptura postavljena i sveprisutnog konzumerizma suvremene populacije.

Ostale skulpture