Ciklus Iris Lobaš: Musical propitivanje je figuralne forme manjeg formata i novog materijala, bojenog papir machea. Kiparska interpretacija tijela u pokretu ideju dinamizma, upečatljive kromatske registre i konceptualni naboj pronalazi u mjuziklu Mouline Rouge, australskog redatelja, scenarista i producenta Baza Luhrmanna. Opredmećene figure međusobno korespondiraju slaveći život i pokret te emaniraju mladenačku zaigranost. To nije iskazano samo strukturom epiderme, dinamikom pokreta ili odabirom apostrofirane teme (musical) već ponajviše jednoličnim, upečatljivim pigmentom kojim je strukturalnost epiderme skulpture prekrivena.

Ostali ciklusi