Ciklus Dubrovački đir bavi se propitivanjem boje u njezinom zvuku, perforiranjem slikarske epiderme, te relativiziranjem slikarskog prostora u prostoru slike. Boju nanosim ravnomijernom valerskom vrijednošću na svakoj slikarskoj plohi, čime naglašavam pikturalnu kontemplativnost i osjećaj ovovremene egzistencijalnosti. Perforiranjem slikarske površine nastojim problematizirati slikarski prostor u tradicionalnom shvaćanju. Kroz perforiranu plohu u slikarsku površinu integriram strukturu epiderme druge, neslikarske površine. Naznačena materija dograđuje se plošnim figurama, naravne veličine, ispred slika koje simuliraju perceptore djela, koje integriraju u prostor slike i prostor ispred slike.

Ostali ciklusi