Ciklus Deset susreta proizašao je iz praktičnog dijela doktorske disertacije, a odnosi se na deset evanđeoskih susreta Isusa sa svojom majkom. Kroz ovaj ciklus progovaram o osobnom poticaju i važnosti odnosa majke i djeteta ali istovremeno i svom stavu o ponuđenim temama iz Evanđelja. Nastojala sam se odmaknuti od mimetike i svojim likovnim govorom potaknuti promatrača na kontemplaciju i donošenje vlastititog stava o prikazanom. Premiještam težište s ikonografskog (prikazivačkog) na ikonološko, emanirajuće, čisto energetsko.Tom procesu pridonosi i uporaba svedenih, elementarnih i do samih pojmova pojednostavljenih oblika. U ovim slikama moguće je percipirati perforacije i aplikacije na slikarskoj površini, virtualizaciju slikarske površine, iracionaliziranje ikonološkog sloja slike, te autorsku ikonografsku arhetipnost.

Ostali ciklusi