Ciklus Ars sacra odnosi se na radove nastale tijekom pohađanja poslijediplomskog studija Ars sacra na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, pod mentorstvom red. prof. Anta Kajinića. Susret sa sakralnim temama otvorio je mogućnost istraživanja plohe i perforiranja površine koja više nije bila dostatna sama po sebi nego je uključivala prostor „ispred“ i „iza“. Sakralne teme zahtijevaju uvažavanje određenih ikonografskih odrednica, međutim istovremeno ostavljaju dovoljno prostora za promišljanje o odabranoj temi čime umjetnik ima slobodu izražavanja vlastitog stava o prikazanom. Tada nastaje sakralni ciklus slika izložen na magistarskoj izložbi u Franjevačkoj galeriji na Širokom Brijegu.

Ostali ciklusi